/NEWS 当前位置:首页/竞赛动态
关于举办2023年中国大学生工程实践与创新能力大赛的预通知
2023-05-18 09:47:38

download.png    download.png    download.png    download.png    download.png

竞赛动态
  • 2023年北京市大学生工...
  • 关于举办2023年中国大...
  • 第十三届上海市大学生工程...
  • 2023年中国大学生工程...
  • 第十三届上海市大学生工程...
竞赛风采
  • 2023年企业运营仿真竞...
  • 2023年企业运营仿真竞...
  • 2023年企业运营仿真竞...
  • 2023年企业运营仿真竞...
  • 2023年企业运营仿真竞...